Inwonerpanel Dongen

Welkom bij het Inwonerpanel van de gemeente Dongen! Een nieuwe manier van samenwerking. De gemeente Dongen wil graag haar inwoners betrekken bij de voorbereiding, realisatie en uitvoering van beleid. Interactief. Met ondersteuning van een zeer ervaren onderzoeksbureau: Ipsos.

Het Inwonerpanel - bestaande uit 1.000 inwoners uit de kernen Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart – speelt een belangrijke rol in het richting geven van toekomstig beleid. Het panel denkt mee. Het panel praat mee. Het Inwonerpanel is een voortdurende bron van informatie voor college, gemeenteraad, ambtenaren, bewonersgroepen, instellingen, organisaties, verenigingen, bedrijven, scholen en andere lokale partners. Het Inwonerpanel zorgt mede voor het gezicht en het karakter van Dongen. Dongen wil een hechte gemeenschap zijn. Met een sterke sociale structuur. Waarin mensen zelfredzaam zijn. Zorgzaam voor de ander. En waarin het gemeentelijk sociaal beleid erop is gericht dat iedereen kan deelnemen aan die samenleving. Doe daarom mee als de onderzoekers van Ipsos u selecteren op basis van professionele criteria! Maak ook deel uit van het Inwonerpanel Dongen. Het Inwonerpanel helpt Dongen verder!